AUTOPATIE

Autopatie

Je to cesta ke zdraví, metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, vyrůstající na základech klasické homeopatie a prastarých tradic. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené vlastní specifické informace, pocházející ze sliny, dechu nebo prány předmětné osoby. Povýšena ředěním vodou do jemnohmotného (z materialistického hlediska nehmotného) stavu, stimuluje a oživuje na principu rezonance informační tok jemných kreativních energií, nazývaných v homeopatii vitální síla, v čínské tradiční medicíně čchi a v indické tradici prána, majících rovněž jemnohmotnou povahu. Výsledky mnoha konferencí o autopatii a práce vyškolených poradců ukazují na její účinnost i tam, kde již lidé ztráceli naději nebo považovali své problémy za nevyléčitelné. Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma podle jednoduchého návodu.


Autopatie se osvědčila zejména lidem trpícím dlouhodobými či opakovanými potížemi. Bývá používána jak samostatně, tak i jako podpora při jiné probíhající terapii. Je vhodná pro odborné poradenství i svépomoc v rodině a u přátel, a také pro sebezlepšování a samostatné obnovování a udržování vlastního zdraví, podle znalostí nabytých četbou literatury či účastí na kurzu.

Autopatie vychází z pochopení, že disharmonie v těle i v mysli, ať jsou nazývány jakkoliv, např. jako nemoci či diagnozy, jsou projevem poruchy v proudění jemných energií a informací, prány, čchi, vitální sily, jak je nazývají hlavní světové léčebné tradice. Tyto energie utvářejí a oživují organizmus, dávají mu formu a pocity a spojují nás s Univerzem, odkud tvůrčí informace přichází. Autopatie se zabývá obnovením, harmonizací jejich narušeného proudu. Na principu jemnohmotné rezonance zlepšuje naše spojení s vyšší kreativní sférou a naši schopnost jemnou vitální informaci správně přijímat - tím navrací harmonii, a to na tělesné, duševní a duchovní úrovni. Míra, do jaké se to daří, závisí vždy na vnitřním, karmickém stavu organizmu a jeho jemnohmotných složek.

Zdroj:Autopatie Mgr.Jiří Čehovský

www.autopatie.cz

Úvodní odstavec čtenářům sděluje hlavní téma článku. Pokud jej zobrazíte i v přehledu všech článků, pomůžete čtenářům s rozhodováním, který příspěvek je pro ně zajímavý. Nezapomeňte úvodní odstavec odlišit od zbytku textu. V následujících řádcích najdete další tipy, jak články upravovat.