OSOBNÍ DOTAZNÍK-GDPR


Anamnestický dotazník

Petra Holubcová

tel. 606 419 214

www.homeopatie-autopatie.cz

homeopatieautopatie@seznam.cz

Fb :Přírodní léčba,bylinky,homeopatie autopatie

Veškeré informace jsou součástí zdravotní dokumentace.

Informace podléhají lékařskému tajemství a zaručuji jejich ochranu.


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/67 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES/obecné nařízení o ochraně osobních údajů/ beru na vědomí a souhlasím se zpracováním osobních údajů.


Seznámil(a) jsem se a souhlasím s podmínkami konzultací a sezení.

Dne ...................... Podpis ..................................